Sprijin pentru cei mai vulnerabili dintre noi!
Au început lucrările de asfaltare a terenurilor și reabilitare a aleilor la "Serafim Duicu"!
Începe reabilitarea infrastructurii educaționale de la Școala Gimnazială "Friedrich Schiller"
Căutare Meniu

Sprijin pentru cei mai vulnerabili dintre noi!

Au început lucrările de asfaltare a terenurilor și reabilitare a aleilor la “Serafim Duicu”!

Începe reabilitarea infrastructurii educaționale de la Școala Gimnazială “Friedrich Schiller”

Persoanele cu venituri reduse din municipiul Târgu Mureș vor putea beneficia de tichete sociale, în valoare de 250 de lei, acordate la fiecare două luni pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde, conform OUG 63/2002.

Beneficiarii acestor tichete sunt:
• pensionarii ale căror venituri nu depășesc 1.500 de lei pe lună,
• persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venit propriu sub 1.500 de lei pe lună,
• familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social sau alocație pentru susținerea familiei
• familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, dacă veniturile lunare pe membru de familie sunt de maxim 600 de lei,
• familiile moniparentale având venituri lunare realizate pe membru de familie mai mici sau egale cu 600 de lei
• persoanele fără adăpost.

În cazul primelor trei categorii, care se află în evidențe, nu trebuie depuse cereri.

Pe de altă parte, în cazul familiilor cu cel puțin 2 copii în întreținere și al celor monoparentale care îndeplinesc condiția legată de venit amintită, precum și în cazul persoanelor fără adăpost, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș va primi cereri pentru acordarea tichetelor sociale începând de luni, 6 iunie, electronic, la adresa registratura.das@tirgumures.ro sau la registratura instituției din strada Gheorghe Doja nr. 9, camera 8.

Alături de cererea-tip și o declarație pe propria răspundere – disponibile mai jos – se mai depun, în format electronic sau fizic, copii după actele de identitate ale membrilor familiei și certificatele de naștere/căsătorie, o adeverință privind veniturile realizate în anul 2022 (din luna ianuarie până în cea anterioară lunii în care se va plăti sprijinul material) și alte acte, după caz.

Pentru persoanele fără adăpost, formularele sunt disponibile în format tipărit la registratura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș sau direct la Adăpostul de Noapte situat în Târgu Mureș, str. Rozmarinului, nr. 36.

Tichetele sociale pe suport electronic vor fi transmise prin poștă la domiciliul beneficiarilor, cu excepția celor pentru persoanele fără adăpost, în cazul cărora Direcția de Asistență Socială se va ocupa de distribuirea directă.

Sumele acordate prin intermediul acestor tichete sociale pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde, numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului, în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

OUG 63/2022 a fost promovată de Guvern în luna mai a acestui an, pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în risc de sărăcie extremă, a căror situație riscă să se agraveze pe fondul pandemiei și al creșterilor de prețuri determinate de situația geopolitică internațională.

Formulare:

Articole asemănatoare

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet, a personalizării în funcție de interesele dumneavoastră și pentru a vă oferi mesaje promoționale și informații relevante.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică